Univerza na Primorskem

Univerza na Primorskem

Center za razvoj in prenos znanja
Čevljarska ulica 27, 6000 Koper
www.upr.si

dr. Aleš Lipnik
Področje inovacij, prenosa znanja in tehnologij, vodja
 +386 (0)5 663 77 85
ales.lipnik@upr.si

mag. Maja Cergol Lipnik
Področje inovacij, prenosa znanja in tehnologij
EEN-OSH Ambasador
+386 (0)5 663 77 85
maja.lipnik@upr.si

Sebastjan Rosa
Področje sodelovanja v programih EU
Področje mednarodnega poslovnega sodelovanja
 +386 (0)5 663 77 87
sebastjan.rosa@upr.si

Katja Cergol
Področje inovacij, prenosa znanja in tehnologij
 +386 (0)5 663 77 87
 katja.cergol@upr.si

Close