Zaposli.me 2017/2019

Zaposli.me 2017/2019

ROK ZA PRIJAVO: 31. 7. 2019 oz. do porabe sredstev

RAZPISNIK: Zavod RS za zaposlovanje

OBJAVLJENO: 3. 8. 2017

KRATEK OPIS: Predmet razpisa je subvencija od 5.000 do 7.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in vam jih predlagamo za vključitev. Javno povabilo odprto do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2019. Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.

DODATNE INFORMACIJE: tukaj

Close