Ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Sloveniji

Ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Sloveniji

ROK ZA PRIJAVO: 28. 2. 2018

RAZPISNIK: Slovenski regionalno razvojni sklad

OBJAVLJENO: 20. 12. 2017

KRATEK OPIS: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji.

Upravičenci so mikro, mala, srednja in velika podjetja, ki so registrirana kot gospodarske družbe in s.p.-ji in zadruge.

Višina kredita je od 25.000 € do 1.000.000 € oz. do največ 75 % upravičene vrednosti projekta (brez DDV).

Upravičeni stroški:

  1.  Nakup nepremičnin,
  2.  Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov,
  3.  Nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom),
  4.  Nakup nematerialnih naložb.

DODATNE INFORMACIJE: tukaj

Close