Ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih in obmejnih problemskih območjih v Sloveniji

Ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih in obmejnih problemskih območjih v Sloveniji

ROK ZA PRIJAVO: 31. 5. 2018, 13. 7. 2018, 31. 8. 2018, 28. 9. 2018, 31. 10. 2018

RAZPISNIK: Slovenski regionalno razvojni sklad

OBJAVLJENO: 26. 4. 2018

KRATEK OPIS: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji.

Upravičenci so mikro, mala, srednja in velika podjetja, ki so registrirana kot gospodarske družbe in s.p.-ji in zadruge.

Višina kredita je od 25.000 € do 1.000.000 € oz. do največ 75 % upravičene vrednosti projekta (brez DDV).

Upravičeni stroški:

  1. Nakup nepremičnin,
  2. Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov,
  3. Nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom),
  4. Nakup nematerialnih naložb.

ROK ZA PRIJAVO: 31. 5. 2018, 13. 7. 2018, 31. 8. 2018, 28. 9. 2018, 31. 10. 2018

DODATNE INFORMACIJE: tukaj

Close