Učne delavnice: spodbude za zaposlovanje

Učne delavnice: spodbude za zaposlovanje

ROK ZA PRIJAVO: 27. 12. 2019 oz. do porabe sredstev.

RAZPISNIK: Zavod RS za zaposlovanje

OBJAVLJENO: 15. 6. 2018

KRATEK OPIS: Subvencija 4.000 EUR za najmanj 6-mesečno ali 8.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice. S pomočjo subvencije lahko zaposlite osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih, ki so zaključile praktično usposabljanje v programu Učne delavnice in vam jih ZRSZ predlaga za vključitev.

DODATNE INFORMACIJE: tukaj

Close