Transnacionalni program Alpine Space

Transnacionalni program Alpine Space

ROK ZA PRIJAVO: Rok za oddajo Expressions of Interest za prvi korak je 28. junij 2017.

RAZPISNIK: European Regional Development Fund (ERDF)

OBJAVLJENO: Terms of reference za tretji razpis bodo objavljeni sredi aprila. Razpis bo dvostopenjski.

KRATEK OPIS: Program Območje Alp je evropski program za transnacionalno sodelovanje v alpski regiji. To zagotavlja okvir za spodbujanje sodelovanja med gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi ključnimi akterji v sedmih alpskih državah, kakor tudi med različnimi institucionalnimi ravnmi, kot so: akademski svet, uprave, gospodarstva in inovacijski sektor ter oblikovanje politik.

DODATNE INFORMACIJE: http://www.si.alpine-space.eu/

Close