SUSTAINABLE FOOD SECURITY

SUSTAINABLE FOOD SECURITY

ROK ZA PRIJAVO: Več datumov (glej povezavo)

RAZPISNIK: Evropska komisija

OBJAVLJENO: 27. 10. 2017

KRATEK OPIS: Poziv k trajnostni varnosti oskrbe s hrano je glavni prispevek programa Horizon 2020 za raziskave in inovacije v zvezi z varnostjo hrane in prehrane v Evropi in zunaj nje. Njegova zavezanost k trajnosti pomeni, da je posebna pozornost namenjena vmesnikom med gospodarsko, okoljsko in socialno razsežnostjo proizvodnje hrane.

DODATNE INFORMACIJE: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Close