SMEInst-06-2016-2017: Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being and Ageing Well

SMEInst-06-2016-2017: Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being and Ageing Well

ROK ZA PRIJAVO: 18. 10. 2017 (faza 2), 7. 11. 2017 (faza1)

RAZPISNIK: Evropska komisija

OBJAVLJENO: 14. 10. 2015

KRATEK OPIS: Cilj razpisa je premagovanje trenutnih vrzeli v izkoriščanju obetavnih rezultatov raziskav na področju IKT za zdravje, dobro počutje in staranje in spodbujati večjo razpoložljivost in tržno uvajanje ustreznih IKT produktov in storitev. Razpis je zanimiv za MSP in mlada podjetja, ki iščejo hitro podporo za svoje inovativne ideje.

DODATNE INFORMACIJE: tukaj

Close