SMEInst-03-2016-2017: Dedicated support to biotechnology SMEs closing the gap from lab to market

SMEInst-03-2016-2017: Dedicated support to biotechnology SMEs closing the gap from lab to market

ROK ZA PRIJAVO: 18. 10. 2017 (faza 2), 7. 11. 2017 (faza1)

RAZPISNIK: Evropska komisija

OBJAVLJENO: 14. 10. 2015

KRATEK OPIS: Veliko število malih in srednjih podjetij v EU sektorju biotehnologije igra ključno vlogo na poti do konkurenčnih in trajnostnih procesov, ki temeljijo na biotehnologiji. Za ta podjetja je značilna raziskovalna intenzivnost in dolgo obdobje med zgodnjo fazo tehnološkega razvoja in uvajanja na trg. Zato je podjetja potrebno podpreti pri premagovanju tako imenovane "doline smrti". MSP, ki delujejo na področju industrijske biotehnologije ali vključujejo ideje in koncepte za uporabo sistemov in / ali sintezne biologije so še posebej vabljeni, da se prijavijo na razpis.

DODATNE INFORMACIJE: tukaj

Close