SMEInst-02-2016-2017: Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs

SMEInst-02-2016-2017: Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs

ROK ZA PRIJAVO: 18. 10. 2017 (faza 2), 7. 11. 2017 (faza1)

RAZPISNIK: Evropska komisija

OBJAVLJENO: 14. 10. 2015

KRATEK OPIS: Splošni cilj razpisa je pospeševanje uporabe nanotehnologij, naprednih materialov in naprednih proizvodnih in predelovalnih tehnologij s strani malih in srednje velikih podjetij. Cilj je ustvariti dodano vrednost z združevanjem obstoječih raziskovalnih rezultatov z drugimi potrebnimi elementi, prenesti rezultate v različne sektorje, pospešiti inovacije in na koncu ustvarili dobiček ali druge koristi.

DODATNE INFORMACIJE: tukaj

Close