Prvi javni razpis evropskega projekta TETRAMAX za podjetniško eksperimentiranje tehnološkega prenosa na področju nizkoenergijskega računalništva

Prvi javni razpis evropskega projekta TETRAMAX za podjetniško eksperimentiranje tehnološkega prenosa na področju nizkoenergijskega računalništva

ROK ZA PRIJAVO: 30. 11. 2018 23:59 (Bruseljski čas)

RAZPISNIK: Tetramax

OBJAVLJENO: 31. 8. 2018

KRATEK OPIS: Tetramax znotraj programa Obzorje 2020 vabi vse zainteresirane iz akademskega okolja k prijavi na razpis za pridobitev sofinanciranja upravičenih stroškov s področja nizkoenergijskega računalništva (CLEC - Customized Low-Energy Computing) v višini od 20.000 do največ 30.000 evrov z namenom mobilizacije, soočanja z izzivi in izobraževanja skupin s tremi člani (glavni raziskovalec, podjetniški vodja in mentor) znotraj tri do šest mesecev trajajočega projekta.

V tem času bodo udeleženci preizkušali in ovrednotili tržne in poslovne priložnosti z namenom uresničenja poslovne ideje prenosa izbrane informacijsko-komunikacijske tehnologije (raven TRL 2 do 4) na podjetniško raven in postavitve izhodišč za pridobitev investitorjev ter dolgoročne umestitve na trg.

Prijavo je možno oddati v angleškem jeziku preko spletnega obrazca do konca novembra 2018, ko se bodo izvedla ocenjevanja prispelih vlog in konec januarja 2019 bodo izbrali predvidoma štiri skupine, ki bodo po februarskem podpisu sporazuma o sofinanciranju pričela s preizkušanjem poslovnih idej in modelov v mesecu marcu 2019 (okvirna časovnica razpisa).

DODATNE INFORMACIJE: Razpisna dokumentacija in pogoji

Close