Podpora trajnostnemu načinu preživljanja - Kenija

Podpora trajnostnemu načinu preživljanja – Kenija

ROK ZA PRIJAVO: 25. 10. 2018

RAZPISNIK: EuropeAid

OBJAVLJENO: 6. 8. 2018

KRATEK OPIS: Namen razpisa je podpreti projekte, ki povečujejo odpornost skupnosti v Keniji pred sušo in drugimi posledicami klimatskih sprememb. Podpora bo namenjena projektom, ki povečujejo preskrbljenost s hrano ranljivih gospodinjstev, še posebej žensk in otrok ter oblikujejo trajnostne načine preživljanja. Upravičeni prijavitelji so tudi nevladne organizacije.

DODATNE INFORMACIJE: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1533285230877&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=159965

Close