P70R Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih

P70R Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih

ROK ZA PRIJAVO: 20. 5. 2018, 20. 6. 2018, 20. 7. 2018, 2. 9. 2018 in 20. 10. 2018

RAZPISNIK: Slovenski podjetniški sklad

OBJAVLJENO: 9. 4. 2018

KRATEK OPIS: Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malih in srednjih podjetij za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Upravičeni prijavitelji so mikro, mala in srednja podjetja, ki: imajo sedež podjetja ali obrata na obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev (na dan oddaje vloge), se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na obmejnem problemskem območju, so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, s.p.-ji ali socialna podjetja, imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

Višina kredita je od 5.000 € do 25.000 €. Kredit krije: do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR. Obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 %.

Upravičeni stroški so materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva s pripadajočim DDV.

DODATNE INFORMACIJE: tukaj

Close