Open schooling and collaboration on science education

Open schooling and collaboration on science education

ROK ZA PRIJAVO: Prva faza: 2. 4. 2019 do 17. ure (po Bruseljskem času) / Druga faza: 7. 11. 2019 do 17. ure (po Bruseljskem času)

RAZPISNIK: H2020

OBJAVLJENO: 11. 12. 2018

KRATEK OPIS: Pomen znanosti je prepoznan na vseh ravneh Evropske unije in dobršen delež (40 %) evropskih državljanov meni, da ima spodbudne učinke na okolje, zdravje in osnovno infrastrukturo. Navkljub temu je delež posameznikov z ustreznimi znanji s področja znanosti dosti manjši od želenega. Namen projekta je okrepiti in ustvariti nove oblike sodelovanja med različnimi izvajalci izobraževanj (formalni, neformalni, podjetja, civilna družba) na vseh ravneh in življenjskih obdobjih, kot tudi spodbujanje študija naravoslovja in ustvarjanje ustreznih pogojev zaposljivosti.

DODATNE INFORMACIJE: povezava

Close