Odprt razpis za vzpostavitev evropskih poslovnih mrež med MSP

Odprt razpis za vzpostavitev evropskih poslovnih mrež med MSP

ROK ZA PRIJAVO: 4. 11. 2019

RAZPISNIK: projekt BEE NET

PROGRAM: COSME

KRATEK OPIS: Cilj razpisa je vzpostavitev evropskih poslovnih mrež (EBN), ki bodo povezale 4-8 podjetij iz najmanj 3 držav in bodo skupaj pripravile strategijo internacionalizacije. Deset najboljših EBN, ki bodo ustvarile sinergije, izvajale ukrepe in dosegale rezultate v skladu s skupnimi akcijskimi načrti za internacionalizacijo, bodo prejele dotacijo v višini 25.000 EUR.

DODATNE INFORMACIJE: https://bee-net.b2match.io/page-3001

Close