Obzorje 2020 - Interaktivne tehnologije

Obzorje 2020 – Interaktivne tehnologije

ROK ZA PRIJAVO: 14. 11. 2018

RAZPISNIK: Evropska komisija

OBJAVLJENO: 6. 8. 2018

KRATEK OPIS: Namen razpisa je oblikovati konkurenčen in trajnosten ekosistem evropskih tehnologij in ponudnikov storitev interaktivnih tehnologij ter okrepiti evropske kapacitete za raziskovanje in industrijo za razvoj prihodnjih inteaktivnih naprav. Upravičeni prijavitelji so vsaj 3 pravne osebe iz vsaj 3 držav, ki sodelujejo v programu Obzorje 2020.

DODATNE INFORMACIJE: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-25-2018-2020.html

Close