Nepovratna sredstva za raziskovalno-razvojne projekte (TRL 3-6)

Nepovratna sredstva za raziskovalno-razvojne projekte (TRL 3-6)

ROK ZA PRIJAVO: 2. 3. 2018

RAZPISNIK: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

OBJAVLJENO: 5. 1. 2018

NAMEN JAVNEGA RAZPISA: Javni razpis je namenjen spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih S4. S tem prispevajo k uresničevanju ciljev RISS, ki predvideva vzpostavitev okolja, ki bo omogočalo učinkovit prenos znanja iz javno-raziskovalnih organizacij v podjetja.

VIŠINA SOFINANCIRANJA: od 1 mio do 2 mio eur

VEČ INFORMACIJ: www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1585

Close