Nepovratna sredstva za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

Nepovratna sredstva za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

ROK ZA PRIJAVO: 16. 4. 2018

RAZPISNIK: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

OBJAVLJENO: 4. 1. 2018

PREDMET RAZPISA: Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

VIŠINA SOFINANCIRANJA: do 40% upravičenih stroškov

VEČ INFORMACIJ: www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1367

Close