Najava četrtega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih investicij na problemskem območju Maribora s širšo okolico

Najava četrtega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih investicij na problemskem območju Maribora s širšo okolico

ROK ZA PRIJAVO: Rok za oddajo vlog bo 31. 3. 2018.

RAZPISNIK: Mariborska razvojna agencija

OBJAVLJENO: Razpis bo objavljen predvidoma 16. 2. 2018.

KRATEK OPIS: Mariborska razvojna agencija p.o. bo predvidoma 16.2.2018 objavila Četrti razpis za sofinanciranje manjših začetnih investicij na problemskem območju Maribora s širšo okolico – občine Maribor, Hoče-Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju.

Za sofinanciranje je letos namenjeno 1.360.000,00 EUR. Prijavitelji bodo lahko prejeli največ 50.000 EUR nepovratnih sredstev za eno začetno investicijo.

Pogoji razpisa se bistveno ne razlikujejo od pogojev iz lanskoletnega razpisa. Eden izmed pogoj za pridobitev subvencije je odobrena garancija po aktualnem Tretjem javnem razpisu za garancije bančnim kreditom za MSP o okviru Regijske garancijske sheme za Podravje in v okviru Regijske garancijske sheme za Koroško (UL RS 22/2017 z dne 28.4.2017).

DODATNE INFORMACIJE: tukaj

Close