Mikrokrediti na problemskih območjih v Sloveniji (Program "MSP5+")

Mikrokrediti na problemskih območjih v Sloveniji (Program “MSP5+”)

ROK ZA PRIJAVO: 1.2.2017, 1.3.2017, 1.4.2017, 1.5.2017, 1.6.2017, 1.7.2017, 1.9.2017 ter 1.10.2017

RAZPISNIK: Slovenski podjetniški sklad

OBJAVLJENO: 30.12.2016

KRATEK OPIS: Predmet razpisa so mikrokrediti od 5.000 EUR do 25.000 EUR z ročnostjo največ do 5 let. Na razpisu lahko kandidirajo le podjetja z bonitetno oceno od SB1 do vključno SB8. Podjetja lahko zaprosijo za dva kredita. Mikrokredit se lahko porabi za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva, pri čemer se za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s pripadajočim DDV).

DODATNE INFORMACIJE: tukaj

Close