MG-2-11-2020 Network and traffic management for future mobility

MG-2-11-2020 Network and traffic management for future mobility

ROK ZA PRIJAVO: 9. 1. 2020, do 17:00 po bruseljskem času

RAZPISNIK: Evropska komisija

OBJAVLJENO: 3. 9. 2019

KRATEK OPIS: Spremembe na področju mobilnosti zahtevajo učinkovite rešitve upravljanja za izogibanje zastojem in optimizacijo celotne transportne mreže (po kopnem, vodi in zraku). Znotraj razpisa se bo razvilo in optimiziralo inteligentne sisteme za spremljanje razmer v prometu in pretočnostjo, deljenje aktualnih informacij v prometu v realnem času in podobno.

DODATNE INFORMACIJE: MG-2-11-2020

Close