LC-SC3-RES-9-2020 Next generation of thin-film photovoltaic technologies

LC-SC3-RES-9-2020 Next generation of thin-film photovoltaic technologies

ROK ZA PRIJAVO: 11. 12. 2019, do 17:00 po bruseljskem času

RAZPISNIK: Evropska komisija

OBJAVLJENO: 3. 9. 2019

KRATEK OPIS: Na področju konverzije solarne energije se že kažejo znaki porajajočih se omejitev obstoječih tehnologij, zato se v ospredje postavlja razvoj nadomestnih tehnologij na osnovi tistih zemeljskih elementov, ki jih je v obilju. Predmet razpisa bodo alternative, ki se bodo odlikovale z daljšo življenjsko dobo (nad 35 let), nižjimi stroški, izboljšano stabilnostjo in zanesljivostjo ter upoštevanjem RoHS usmeritev. Tehnologije naj bi prešle od TRL 4-5 do TRL 6-7.

DODATNE INFORMACIJE: LC-SC3-RES-9-2020

Close