Javno povabilo - Spodbujanje zaposlovanja starejših - Aktivni do upokojitve

Javno povabilo – Spodbujanje zaposlovanja starejših – Aktivni do upokojitve

ROK ZA PRIJAVO: 30. 6. 2020 oz. do porabe sredstev

RAZPISNIK: Zavod republike Slovenije za zaposlovanje

OBJAVLJENO: 13. 4. 2018

KRATEK OPIS: Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let ali več, so prijavljeni v evidenci Zavoda RS za zaposlovanje in vam jih zavod predlaga za vključitev. Subvencija znaša do 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom. Izplačilo je v dveh delih: po zaposlitvi in po izplačilu plače za 18. mesec zaposlitve. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Zaposlitve se spremljajo vsaj 24 mesecev. Kandidate se zaposli za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur, se lahko zaposli invalide v skladu z odločbo o invalidnosti.

DODATNE INFORMACIJE: tukaj

Close