Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu - mladi« 2017/2018

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu – mladi« 2017/2018

ROK ZA PRIJAVO: Javno povabilo je odprto do objave obvestila o zaprtju zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. 11. 2018, do 12. ure.

RAZPISNIK: Zavod RS za zaposlovanje

OBJAVLJENO: Zavod RS za zaposlovanje, 21. 11. 2017, www.ess.gov.si

PREDMET JAVNEGA POVABILA: Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa UDM - mladi.

NAMEN JAVNEGA POVABILA: Namen javnega povabila je izvedba usposabljanja na delovnem mestu za brezposelne osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu ter spadajo v ciljno skupino javnega povabila.

Program UDM - mladi je namenjen pridobivanju in krepitvi sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti brezposelnih oseb, katerih obstoječa znanja oziroma delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve. Program prispeva k spodbujanju zaposlovanja brezposelnih oseb iz ciljne skupine. Dodana vrednost programa je v njegovem prispevku k pozitivni naravnanosti vključenih oseb do odgovornega reševanja svojega zaposlitvenega položaja, in sicer s pomočjo pridobljenih spretnosti in znanj na konkretnih delovnih področjih, širjenju socialne mreže ipd., ki vključenim osebam povečujejo zaposlitvene možnosti.

CILJ JAVNEGA POVABILA: Cilj javnega povabila je: omogočiti usposabljanje na delovnem mestu okvirno 1.290 brezposelnim mladim, starim od 15 do 29 let, med njimi vsaj 60 % brezposelnim s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, ustvariti ali izboljšati zaposlitvene možnosti udeležencem iz ciljne skupine po zaključenem usposabljanju, povečati konkurenčnost udeležencem iz ciljne skupine na trgu dela.

POGOJI ZA SODELOVANJE: Več o pogojih najdete tukaj.

DODATNE INFORMACIJE: Vse informacije in dokumentacija za izvedbo javnega povabila so na voljo na spletni strani Zavoda: http://ess.gov.si/ (v rubriki Delodajalci/Razpisi za delodajalce/Aktualni razpisi in povabila). Delodajalci lahko dobijo dodatne informacije: pri skrbnici programa Dragomili Šeško na centralni službi Zavoda. Morebitna vprašanja naslovijo pisno na elektronski naslov: dragomila.sesko@ess.gov.si. Odgovori bodo na spletni strani Zavoda objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja; v Kontaktnem centru Zavoda na telefonski številki 080 20 55 ali elektronskem naslovu: kontaktni.center@ess.gov.si; pri strokovnih delavcih, pristojnih za program na OS Zavoda.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Dokumentacija je na voljo na spletni strani Zavoda: www.ess.gov.si (v rubriki Delodajalci/Razpisi za delodajalce). Mogoče jo je dvigniti tudi osebno v glavnih pisarnah območnih služb Zavoda, v času uradnih ur (ob ponedeljkih, torkih in sredah od 8. ure do 12. ure, ob petkih pa od 8. do 13. ure, ter še od 13. do 15. ure ob ponedeljkih in torkih in od 13. do 17. ure ob sredah).

VEČ: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Close