Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1

Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1

ROK ZA PRIJAVO: 5. 10. 2018, do 12. ure

RAZPISNIK: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

OBJAVLJENO: 13. 7. 2018

KRATEK OPIS: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe neodvisnih raziskav raziskovalnih organizacij, ki jih bodo izvedli v njih zaposleni raziskovalci, ki s svojim raziskovanjem predstavljajo most med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom.

Prednostna področja v okviru katerih se izvajajo raziskovalne aktivnosti v okviru tega javnega razpisa:

  • Pametna mesta in skupnosti,
  • Pametne zgradbe in dom z lesno verigo,
  • Mreže za prehod v krožno gospodarstvo,
  • Trajnostna pridelava hrane,
  • Trajnostni turizem,
  • Tovarne prihodnosti,
  • Zdravje - medicina,
  • Mobilnost,
  • Razvoj materialov kot končnih produktov.

DODATNE INFORMACIJE: tukaj

Close