Javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij

Javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij

ROK ZA PRIJAVO: 5. 11. 2018

RAZPISNIK: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

OBJAVLJENO: 28. 9. 2018

KRATEK OPIS: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega projekta, v okviru katerega bo izvedeno certificiranje družbeno odgovornih podjetij.

DODATNE INFORMACIJE: www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1088

Close