Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

ROK ZA PRIJAVO: 5. 3. 2018

RAZPISNIK: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

OBJAVLJENO: 4. 8. 2017

KRATEK OPIS: Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji ter omogočiti pogoje za pospešen razvoj turistične dejavnosti malih in srednjih podjetij.

Cilj javnega razpisa je prispevati k večji konkurenčnosti turističnih MSP-jev (do 250 zaposlenih) na globalnem trgu, ki ga bomo dosegli preko novih integralnih turističnih produktov in njihove promocije.

Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s področja turizma, in sicer po definiciji malih in srednje velikih podjetij (MSP).

Operacija se lahko sofinancira v deležu do 70% upravičenih stroškov. Minimalna vrednost načrtovanih upravičenih stroškov operacije je 30.000,00 EUR.

Za drugi rok, ki je 5.3.2018, je na razpolago v Vzhodni kohezijski regiji 2.297.286,02 EUR in Zahodni kohezijski regiji 1.215.953,87 EUR sredstev.

DODATNE INFORMACIJE: tukaj

Close