Horizon 2020: BBI-RIA Bio-based Industries Research and Innovation action

Horizon 2020: BBI-RIA Bio-based Industries Research and Innovation action

ROK ZA PRIJAVO: 6. 9. 2018

RAZPISNIK: Evropska komisija

OBJAVLJENO: 1. 2. 2018

KRATEK OPIS: V okviru Skupne tehnološke iniciative Bio-based Industries (JTI BBI) so odprti razpisi z rokom za oddajo projektnih predlogov 6. 9. 2018.

DODATNE INFORMACIJE: tukaj

Close