H2020-EIC-SMEInst-2018-2020 – SME-2b SME Instrument (grant only and blended finance)

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020 – SME-2b SME Instrument (grant only and blended finance)

ROK ZA PRIJAVO: 8. 1. 2020, 18. 3. 2020

RAZPISNIK: Evropska komisija

PROGRAM: H2020 - SME Instrument

KRATEK OPIS: Razpis je namenjen prijavi inovativnih projektov za razvoj produktov, storitev ali poslovnih modelov malih in srednje velikih podjetij z velikim potencialom za razvoj in trženje le-teh in spodbudo gospodarski rasti. Druga faza predvideva prijavo projekta za razvoj produkta/storitve/poslovnega modela do faze komercializacije.

DODATNE INFORMACIJE

Close