H2020-ECSEL-2018-2-RIA-TWO-STAGE

H2020-ECSEL-2018-2-RIA-TWO-STAGE

ROK ZA PRIJAVO: Dvostopenjska prijava! Prijava prve stopnje: 26. 4. 2018, prijava druge stopnje: 20. 9. 2018.

RAZPISNIK: Evropska komisija

OBJAVLJENO: 21. 2. 2018

KRATEK OPIS: Dejavnost raziskav in inovacij ECSEL (RIA) v prvi vrsti vključuje dejavnosti, katerih cilj je vzpostaviti novo znanje in / ali raziskati izvedljivost nove ali izboljšane tehnologije, izdelka, postopka, storitve, metode, orodja ali rešitve. V ta namen lahko projektne aktivnosti vključujejo uporabne raziskave, tehnološki razvoj in / ali metodo / orodje ter integracijo, testiranje in validacijo na majhnih prototipih v laboratorijskem ali simuliranem okolju. Aktivnosti morajo biti usmerjene v TRL 3-4.

DODATNE INFORMACIJE: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2018-2-ria-two-stage.html

Close