H2020-ECSEL-2018-1-IA-TWO-STAGE

H2020-ECSEL-2018-1-IA-TWO-STAGE

ROK ZA PRIJAVO: Dvostopenjska prijava! Prijava prve stopnje: 26. 4. 2018, prijava druge stopnje: 20. 9. 2018.

RAZPISNIK: Evropska komisija

OBJAVLJENO: 21. 2. 2018

KRATEK OPIS: Razpis ECSEL je namenjen prijavi inovacijskih projektov, ki so usmerjeni v pilotnim linije, preskusnim postelje (test beds), demonstratorjem, inovacijskim pilotom in full-scale testiranjem. Te dejavnosti predvidevajo izdelavo načrtov in dogovore ali modele za nove, spremenjene ali izboljšane izdelke, procese, metode in orodja ali storitve. V ta namen lahko aktivnosti vključujejo izdelavo prototipov, testiranje, demonstriranje, pilotiranje, obsežno validacijo izdelkov in replikacijo trga. Aktivnosti morajo biti usmerjene v TRL 5-8.

DODATNE INFORMACIJE: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2018-1-ia-two-stage.html

Close