GRANTS FOR JOINT ACTIONS WITH MEMBER STATES TO SUPPORT ACCESS TO ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS FOR CONSUMERS

GRANTS FOR JOINT ACTIONS WITH MEMBER STATES TO SUPPORT ACCESS TO ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS FOR CONSUMERS

ROK ZA PRIJAVO: 4. 12. 2018, 1700 hrs

RAZPISNIK: Consumer Programme

OBJAVLJENO: 28. 8. 2018

KRATEK OPIS: Cilj razpisa je olajšati dostop potrošnikov k alternativnim sistemom za reševanje sporov v skladu z Direktivo 2013/11 / EU9, vključno z ukrepi za ranljive potrošnike, razvijanjem omrežja nacionalnih organov za alternativno reševanje sporov, spodbujanjem dejavnosti spremljanja delovanja in učinkovitosti mehanizmov za reševanje sporov.

DODATNE INFORMACIJE: povezava

Close