Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

ROK ZA PRIJAVO: do porabe sredstev.

RAZPISNIK: Slovenski okoljski javni sklad

OBJAVLJENO: 5. 10. 2018

KRATEK OPIS: Podjetjem so na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude so v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge.

DODATNE INFORMACIJE: https://ekosklad.si/pravne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=33

Close