EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation: Call for proposals

EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation: Call for proposals

ROK ZA PRIJAVO: 1. 7. 2018

RAZPISNIK: Financial Mechanism Office

OBJAVLJENO: 24. 1. 2018

KRATEK OPIS: Prvi razpis za sofinanciranje čezmejnih in transnacionalnih projektov v okviru novega sklada EGP in norveškega mehanizma za regionalno sodelovanje v vrednosti 15 milijonov evrov je nov sklad (zanj je rezerviranih skupno 34,5 milijonov evrov), ki je namenjen spodbujanju čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja v obliki prenosa znanja, izkušenj in dobrih praks ter krepitve institucij na vseh petih prednostnih področjih Finančnega mehanizma EGP 2014-2021 in Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021:

  • inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost;
  • socialno vključevanje, zaposlovanje mladih in zmanjševanje revščine;
  • okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljično gospodarstvo;
  • kultura, civilna družba, dobro upravljanje ter temeljne pravice in svoboščine;
  • pravosodje in notranje zadeve. Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava, tudi NVO. Upravičenci se morajo prijaviti kot konzorcij, ki ga sestavljajo subjekti iz najmanj treh držav. V okviru tega razpisa je na voljo 15 milijonov evrov. Zaprosite lahko za sredstva v višini najmanj 1 milijon evrov (zgornje omejitve ni), višina sofinanciranja je odvisna od pravnega statusa konzorcijskega partnerja, za NVO znaša 90% upravičenih stroškov.

DODATNE INFORMACIJE: tukaj

Close