Dopolnjevanje SME Instrumenta Faza 2

Dopolnjevanje SME Instrumenta Faza 2

ROK ZA PRIJAVO: 29. 9. 2017, 12. 9. 2018 in 12. 9. 2019

RAZPISNIK: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

OBJAVLJENO: 4. 8. 2017

KRATEK OPIS: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI operacij tistim mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije - Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence« (»Pečat odličnosti«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Do sofinanciranja so upravičene le RRI operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4, razen v področje trajnostnega turizma. Natančna opredelitev sedaj veljavnih področij uporabe je predstavljena v S4, ki je dosegljiva na spletnem naslovu: www.svrk.gov.si.

DODATNE INFORMACIJE: tukaj

Close