CO-FINANCING OF CONSORTIA FOR PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATION (COS-PPI-2018-2-01: Public Procurement of Innovation)

CO-FINANCING OF CONSORTIA FOR PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATION (COS-PPI-2018-2-01: Public Procurement of Innovation)

ROK ZA PRIJAVO: 11. 12. 2018

RAZPISNIK: Evropska komisija

PROGRAM: COSME

KRATEK OPIS: Razpis je namenjen prijavi inovacijskih projektov, ki se usmerjajo v izboljšanje dostopa MSP do javnih naročil na trgih znotraj Unije. Dostop do javnih naročil ostaja težak za MSP, saj dosegajo le 45% vrednosti javnih naročil, ki so nad pragom javnih naročil EU. Od projektnih predlogov pričakujejo, da bodo: spodbudili sodelovanje med javnimi kupci za spodbujanje uporabe javnih naročil za prispevanje k razvoju inovacij, uporabili javna naročila kot mehanizem za pilotiranje inovacij na pomembnih področjih javnega interesa, kot je na primer čista energija ali zdravstveno varstvo in povezali in vzpostavili sinergije z raziskovalnimi in inovacijskimi projekti, ki jih financira EU (prek programov Horizon 2020, COSME, itd.), kadar koli je to mogoče.

DODATNE INFORMACIJE: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-ppi-2018-2-01.html

Close