BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY (Call ID: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020)

BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY (Call ID: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020)

ROK ZA PRIJAVO: 15. 1. 2020

RAZPISNIK: Evropska komisija

PROGRAM: H2020-2018-2020

KRATEK OPIS: Razpis je namenjen projektom, ki se posvečajo osnovni prenovi stavb z vidika tehnologij, procesov in poslovnih modelov. Razpis je usklajen z evropsko skupnostno politiko za doseganje dolgoročnih podnebnih in energetskih ciljev, kar zahteva nove standarde pri prenovi stavb in uporabo čistih energetskih tehnologij na tem področju.

Pričakuje se, da bo projekt pripomogel k uresničevanju višjih standardov za prenovo stavb, hkrati pa bo pri ovoju stavb ali širših naselij vključeval čiste energetske tehnologije.

DODATNE INFORMACIJE

Close