Raziskovalno-razvojno in umetniško središče Univerze v Mariboru

 Krekova 2, 2000 Maribor
  raz@um.si

www.raz.um.si

 

Mirjana Mladič

Strokovna sodelavka

T: +386 (0)41 786 987

M: mirjana.mladic1@guest.um.si

Close