Mednarodno poslovno sodelovanje

Mednarodno poslovno sodelovanje je lahko ključnega pomena za razvoj podjetja, njegovih proizvodov ali storitev.

Enterprise Europe Network vam nudi:

  • Iskanje primernih poslovnih partnerjev preko Borze mednarodnega poslovnega sodelovanja.
  • Možnost objave lastne ponudbe / povpraševanja za poslovno sodelovanje v podatkovni bazi EEN.
  • Priložnost za udeležbo na mednarodnih kooperacijskih srečanjih in misijah, ki so odlična priložnost za navezavo stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji.
  • Svetovalne storitve glede tržnih priložnosti in praktične nasvete za poslovanje v drugih državah in ciljnih trgih; brezplačne informacije o zakonodaji in standardih EU ter nasvete v zvezi z intelektualno lastnino.

Preko mreže pa lahko podjetja objavijo tudi lastno ponudbo za poslovno sodelovanje. Slednja je t.i. Borza mednarodnega poslovnega sodelovanja, ki jo uporablja vseh 600 partnerjev ter je učinkovito orodje za iskanje specifičnih poslovnih ponudb in povpraševanj.

Za podjetja mreža organizira poslovna srečanja v Sloveniji in v tujini, pomaga podjetjem pri udeležbi na mednarodnih sejmih in tudi drugih poslovnih dogodkih, promovira  povezovanje podjetij v različne medpodjetniške povezave, grozde in podjetniške mreže ter nudi individualne storitve na področju poslovnega sodelovanja.

Close