September 2019

September 2019

Tehnološke ponudbe

  • Šifra TOIT20190725001

Italijansko zagonsko podjetje želi dokončati razvoj inovativnega parnega motorja in izvesti njegovo komercializacijo s pomočjo podjetij s področja proizvodnje in strojništva v okviru finančnega sporazuma in sporazuma o tehničnem sodelovanju. Nov motor uporablja odpadno toploto oziroma toploto iz obnovljivih energetskih virov, predvsem biomase, pri čemer ga odlikujeta višja učinkovitost (do 30 % več kot običajno), čista proizvodnja energije brez CO2 izpustov in širok nabor možnosti uporabe.

  • Šifra TODE20190725001

Nemško zagonsko podjetje je razvilo platformo za spletno prodajo hrane neposredno pri pridelovalcih, pri čemer sama platforma nudi možnost enkratnega nakupa pri večjem številu ponudnikov, plača pa se z enotnim zneskom za vsa naročila. Za dostavo pridelkov poskrbi pridelovalec. Iščejo partnerja za sodelovanje v okviru licenčne pogodbe, ki ima že izkušnje z upravljanjem platform in izvajanjem plačil.

  • Šifra TOPL20190805001

Poljska univerzitetna raziskovalna skupina je razvila tehnologijo materiala iz kartona s plastjo pene za toplotno izolacijo, namenjeno pakiranju. Uporabna je predvsem v živilski industriji, saj material vsrka odvečno vlago, ohranja temperaturo in svežino ter na splošno ohranja kakovost obroka. Raziskovalci si želijo v okviru sporazuma o tehničnem sodelovanju vzpostaviti povezave s partnerji iz embalažne industrije za nadaljnje izboljšave tehnologije pred njeno implementacijo za gospodarske namene.


Tehnološka povpraševanja

  • Šifra TRES20190616001

Španska javna organizacija želi skleniti sporazum o tehničnem sodelovanju s podjetji ali raziskovalnimi institucijami za razvoj in implementacijo e-infrastrukture z možnostjo integracije in upravljanja večjega števila okoljskih podatkov iz različnih virov. V okviru razvite rešitve v oblaku je predvideno shranjevanje, upravljanje in vzdrževanje informacij ter nudenje različnih možnosti uporabe.

  • Šifra TRNL20190827001

Nizozemsko podjetje išče digitalna orodja, ki jih je možno integrirati v eno samo rešitev za povečanje učinkovitosti inšpekcijskega nadzora cest, železniških tirov, stavb in distribucijskih mrež. Omogočala naj bi dostop do arhiviranih podatkov, sprejetih odločitev, podpirale digitalizacijo in samodejnost poročanja, kot tudi vključevale možnost samostojnega učenja, predvidevanja tveganj, stroškov in vzdrževanja ter povzemanje dognanj iz ostalih gospodarskih dejavnosti o vizualizaciji in načinu podajanja informacij. Kot oblika sodelovanja je predviden skupni razvoj v okviru sporazuma o storitvah.

  • Šifra TRBE20190724001

Podjetje iz Bruslja želi razširiti svojo dejavnost solarnih modulov z razvojem brezžične različice brez odvečnih kablov. Za sklenitev sporazuma o raziskovalnem sodelovanju iščejo partnerje z laserskimi in indukcijskimi tehnologijami ter izkušnjami z električnimi deli solarnih modulov, s katerimi bodo razvili rešitev za brezžičen prenos energije.

Close