Marec 2018

Marec 2018


PROJEKT: IBEROEKA - Iščemo partnerje za izvajanje testnih aktivnosti in validacijo interneta stvari (IoT) na področju digitalnega zdravja


PROJEKT: Špansko podjetje, ki se ukvarja z upravljanjem in razvojem medicinskih pripomočkov za samonadzor uporabe zdravil, želi izvesti projekt Eurostars

Iščejo partnerje - strokovnjake za razvoj zdravil, ki se uporabljajo za lajšanje/zdravljenje kroničnih bolečin, z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij z namenom, da bi bolnikom samodejnega odmerjanja ustreznih medikamentov  za olajšanje in samo-upravljanje kroničnih bolečin. Istočasno je cilj projekta tudi večji zdravniški nadzor uporabe zdravil za preprečevanje in odkrivanje morebitnih zlorab uporabe zdravil.  Špansko podjetje išče partnerja s področja raziskav, zdravljenja in upravljanja z zdravili za lajšanje bolezni (predvsem, vendar ne izključno bolnišnice, klinike). Predviden proračun projekta znaša 650.000,00 EUR.

PRIJAVITELJ: Špansko podjetje

PROGRAM: EUREKA

RAZPIS: Eurostars 2018

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: marec 2018

ŠIFRA: RDES20170720001


PROJEKT: Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area Programme (PRIMA)

PRIJAVITELJ: Portugalski raziskovalni center

PROGRAM: HORIZON 2020

RAZPIS: Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area Programme (PRIMA)

VRSTA SODELOVANJA: Portugalski raziskovalni center išče partnerje, ki želijo sodelovati v konzorciju, za prijavo raziskovalno-razvojnega projekta na razpis na tematskem področju vodnega gospodarstva. Tema : ponovna uporaba vode in razsoljevanje vode za kmetijsko in živilsko proizvodnjo. Snovalec projekta išče različne tipe subjektov (MSP, raziskovalni centri in univerze) iz sredozemskega območja, ki imajo znanje in reference za razvoj tehnologije, ki omogoča ponovno uporabo vode in razsoljevanje vode za kmetijsko in živilsko proizvodnjo.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 7. 3. 2018

ŠIFRA: RDPT20180222001


PROJEKT: Design Thinking Approaches in Technology Industries (DETATIN)

PRIJAVITELJ: Britanska univerza

PROGRAM: H2020

RAZPIS: H2020-MCSA-RISE-2018 Research and Innovation Staff Exchange

VRSTA SODELOVANJA: Britanska univerza kot del evropskega konzorcija išče podjetje z ekspertizami na področjih navidezne resničnosti (VR), obogatene resničnosti (AR) ali igralniško podjetje, da se pridružijo projektnemu konzorciju in zagotovijo možnosti prakse/usposabljanja v okviru projekta, ki temelji na izmenjavi znanja. Namen projekta je razviti inovativne protokole in prakse za »design thinking« pristope v tehnoloških industrijah. Prijavitelj projekta išče MSP za sodelovanje v interdisciplinarnem projektu, ki lahko ponudijo začasna usposabljanja (secondments) za raziskovalce prek sporazuma o raziskovalnem sodelovanju.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 12. 3. 2018

ŠIFRA: RDUK20180302001


PROJEKT: H2020-SC1-TDH-08-2018: Izkoriščanje celotnega potenciala raziskave in-silico medicine za osebno diagnostiko in terapije v oblaku

PRIJAVITELJ: Špansko MSP, specializirano za rešitve e-zdravja

PROGRAM: H2020, Societal Challenges, H2020-2018-2020

RAZPIS: Projekt R & D je namenjen nadaljnjemu razvoju in oblikovanju integrirane platforme za analizo, ki bi lahko preprečila in obvladala spletne napade, ter poskusila uporabiti blokovno verigo v oblaku. Za sodelovanje na področju raziskav in razvoja je dobrodošlo zanesljivo in tehnološko podjetje, univerza ali laboratorij za sisteme oblakov.

VRSTA SODELOVANJA: Sodelovanje pri razvoju

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 15. 3. 2018

ŠIFRA: RDES20171129001


PROJEKT: European Artificial Intelligence-on-demand platform

PRIJAVITELJ: Špansko podjetje

PROGRAM: HORIZON 2020

RAZPIS: H2020-ICT-26-2018-2020 "Artificial Intelligence" (AI).

VRSTA SODELOVANJA: Špansko podjetje, ki se ukvarja z robotiko, pripravlja predlog projekta na temo "Umetna inteligenca". Namen projekta je ustvariti evropsko platformo za informacijsko varnost na zahtevo, s katero bi evropsko skupnost AI omogočila, da podpira podjetja in sektorje pri dostopu do strokovnega znanja, algoritmov in orodij za uspešno uporabo umetne inteligence, s čimer se ustvari vpliv na trg. Prijavitelj išče ponudnike tehnologije med podjetji in raziskovalnimi centri, ki imajo izkušnje z umetno inteligenco (logic and cognition).

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 19. 3. 2018

ŠIFRA: RDES20180215001


PROJEKT: Horizon 2020 NMBP-15-2019 - Designing new methods and tools for production of an alternative for nickel compounds

PRIJAVITELJ: Podjetje iz Velike Britanije

PROGRAM: H2020

RAZPIS: H2020 NMBP-15-2019

VRSTA SODELOVANJA: Univerza iz Velike Britanije si prizadeva oblikovati in razviti nov proizvodni postopek za novo surovino, kot nadomestek nikljevim spojinam, zaradi negativnih zdravstvenih, varnostnih in okoljskih posledic. Iščejo industrijskega partnerja na področju kemične predelave. Idealen bi bil partner specializiran za predelavo nikljevih spojin in z ustreznimi napravami.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 31. 3. 2018

ŠIFRA: RDUK20171207001


PROJEKT: In search for research institutions, NGOs and/or SMEs for H2020 Hubs of Entrepreneurship call

PRIJAVITELJ: Podjetje iz Bosne in Hercegovine

PROGRAM: H2020

RAZPIS: H2020 SC5-20-2019

VRSTA SODELOVANJA: MSP iz Bosne in Hercegovine, specializirano za socialni in gospodarski razvoj, podnebne in okoljske dejavnosti, iščejo partnerje (MSP, nevladne organizacije, raziskovalne in razvojne institucije), za skupno prijavo na H2020. Glavni cilj projekta je krepitev inovativnosti in podjetništva na področju dediščine in kulture v zgodovinskih mestnih območjih in kulturnih krajinah. Iščejo partnerje s strokovnim znanjem na področju kulturnih / zgodovinskih inovacij, podjetništvu, podnebnih in okoljskih ukrepih.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 31. 3. 2018

ŠIFRA: RDBA20171108001


PROJEKT: Non-invasive remote screening method for breast cancer screening

PRIJAVITELJ: Estonsko podjetje

PROGRAM: HORIZON 2020

RAZPIS: H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

VRSTA SODELOVANJA: Estonsko MSP z več kot 25-letnimi izkušnjami na področju FTIR spektroskopije išče partnerje med MSP, dejavne pri diagnostiki in zdravljenju raka dojk. Partnerji bodo sodelovali v SME Instrument projektu druge faze, z namenom da bodo dobili vzorce in vitro pri bolnikih z rakom dojke in zdravih osebah. Zaželeno je, da ima iskano podjetje zmožnost izvedbe statistične analize izmerjenih infrardečih spektrov vzorcev "in vitro".

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 1. 5. 2018

ŠIFRA: RDEE20171228001


PROJEKT: Povpraševanje nemškega IT podjetja po uslužbencih javne uprave in IT podjetjih za dopolnitev tekočega projekta.

PRIJAVITELJ: Nemško IT podjetjeH2020-Web

PROGRAM: Horizon 2020

RAZPIS: SC6-co-creation-2016-2: Co-creation between public Administrations: once-only principle

VRSTA SODELOVANJA: sodelovanje v raziskovalnem projektu

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 23. 5. 2018

ŠIFRA: RDDE20170518001


PROJEKT: Gallium oxide based Oxytronics - PROXY

PRIJAVITELJ: Francoska univerza

PROGRAM: HORIZON 2020

RAZPIS: LC-SC3-RES-1-2019-2020: Developing the next generation of renewable energy technologies

VRSTA SODELOVANJA: Francoska univerza bo delovala kot koordinator evropskega projekta, katerega cilj je razviti nove pristope za izdelavo električnih naprav. Prijavitelj išče dodatne projektne partnerje med industrijskimi partnerji in MSP-ji, ki se ukvarjajo s polprevodniško elektroniko / senzorji / proizvodnjo fotonapetostnih modulov (PV).

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 31. 8. 2018

ŠIFRA: RDFR20180219001


 

Enterprise Europe Network podjetjem in raziskovalnim institucijam pomaga pri iskanju projektnih partnerjev v tujini. S tem namenom izvaja naslednje aktivnosti:

  • v borzi projektnih partnerstev objavlja tuje projektne predloge, ki iščejo partnerje za skupno pripravo in prijavo projekta na razpise programov EU,
  • nudi podporo pri iskanju tujih partnerjev za vašo projektno idejo.

V kolikor iščete projektne partnerje za skupno pripravo in prijavo projekta na razpise programov EU, prosimo izpolnite OBRAZEC za iskanje projektnih partnerjev.

 


Kontaktne osebe:

Sebastjan Rosa
 05 663 77 87
 sebastjan.rosa@upr.si
France Podobnik
 01 477 38 42
 france.podobnik@ijs.si

 

Petra Arzenšek
  01 58 98 156
 petra.arzensek@gzs.si
Jolanda Damiš
02 333 13 07
  jolanda.damis@mra.si

 

Close