Maj 2019

Maj 2019


PROJEKT: LIFE BIOWATREAT - Applicability of an innovative ecological system of wastewater tertiary treatment for water reuse in the Mediterranean region

PRIJAVITELJ: Španska univerza

PROGRAM: LIFE

RAZPIS: 2019 LIFE call for proposals for traditional projects - environment and resource efficiency

VRSTA SODELOVANJA: Španska univerza pripravlja predlog projekta v okviru programa LIFE. Namen projekta je dokazati izvedljivost ekološkega sistema terciarnega čiščenja odpadne vode za ponovno uporabo vode. Projekt je namenjen območjem s pomanjkanjem vode. Iščejo upravitelje čistilnih naprav za odpadne vode in druge partnerje v sredozemski regiji z ustreznim strokovnim znanjem, da se pridružijo projektu in prispevajo k izvajanju tehnologije v okviru sporazuma o sodelovanju na področju raziskav.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 17. 5. 2019

ŠIFRA: RDES20190424001


PROJEKT: Personalised Medicine: Multidisciplinary Research towards Implementation

PRIJAVITELJ: Italijanska raziskovalna bolnišnica

PROGRAM: H2020

RAZPIS: ERA Per Med - Call 2019 - Joint Transnational Call for proposals (2019) for “Personalised Medicine: Multidisciplinary Research towards Implementation”

VRSTA SODELOVANJA: Italijanska raziskovalna bolnišnica iz regije Piemont išče MSP s strokovnim znanjem na področju programske opreme za termografske analize, ki bo vključeno v predlog projekta v okviru razpisa ERAPerMed 2019, katerega cilj je izboljšati zdravljenje in metodologije za bolnike, ki imajo težave z prekomerno težo. Od izbranega MSP se pričakuje, da bo v okviru projekta razvil poseben algoritem, ki se bo uporabljal za termografske instrumente. Prijavitelj projekta išče partnerje v državah članice ERA Per Med, med katerimi je tudi Slovenija.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 24. 5. 2019

ŠIFRA: RDIT20190507001


PROJEKT: H2020-SC-RES-1-2019

PRIJAVITELJ: Francoska univerza

PROGRAM: H2020

RAZPIS: Francoska univerza išče partnerje iz gospodarstva iz dejavnosti polprevodniške elektronike, senzorjev in fotovoltaike za sodelovanje v obstoječem konzorciju sedmih partnerjev. Namen projektnega sodelovanja bo razvoj novih pristopov, tehnologij in naprav s področja obnovljivih energetskih virov z omejenim vplivom na okolje, stroškovno učinkovitostjo in z nizkimi ravnmi toplogrednih izpustov, ki bodo ob zaključku projekta dosegle raven TRL 4.

VRSTA SODELOVANJA: Sodelovanje na področju raziskav in razvoja

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 29. 5. 2019

ŠIFRA: RDFR20180219001


PROJEKT: Multifunctional biodegradable nanocapsules

PRIJAVITELJ: Špansko malo podjetje

PROGRAM: EUREKA/EUROSTARS 2

RAZPIS: Open call EUREKA/EUROSTARS 2

VRSTA SODELOVANJA: Špansko MSP, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo biorazgradljivih poliuretanskih mikro in nanokapsul, pripravlja projektni predlog katerega cilj je razviti večnamenske biorazgradljive nanokapsule proti bakterijskim boleznim. Prijavitelj išče raziskovalne partnerje med podjetji, univerzami in raziskovalnimi inštituti z ekspertizami in razumevanjem protimikrobnih zdravil in njihovih mehanizmov odpornosti za sodelovanje pri raziskavah za izvedbo predklinične validacije in vitro ter in vivo.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 31. 5. 2019

ŠIFRA: RDES20190328002


PROJEKT: Hierarchical I/O Planning, Placement, and Optimization for Systems 4.0” - HIPPOS 4.0

PRIJAVITELJ: Italijansko podjetje

PROGRAM: H2020

RAZPIS: FAST TRACK TO INNOVATION (FTI), H2020-EIC-FTI-2018-2020

VRSTA SODELOVANJA: Italijansko podjetje EDA (Electronic Design Automation), ki je v nastajanju, zagotavlja rešitve, ki omogočajo in pospešujejo 3D-oblikovanje elektronskih izdelkov. Podjetje išče 3 tehnološke partnerje, ki bodo sodelovali pri prijavi projekta FTI. Cilj projekta je prilagoditi in prikazati napredno tehnologijo načrtovanja I/O, ki skrajša čas načrtovanja, kar omogoča višjo stopnjo integracije 2.5D in 3D-IC za elektronske izdelke naslednje generacije na evropskih in ekstra evropskih trgih.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 31. 7. 2019

ŠIFRA: RDIT20190325001


PROJEKT: EUREKA/Eurostars2

PRIJAVITELJ: Korejski MSP

PROGRAM: EUREKA

RAZPIS: korejsko podjetje, ki se ukvarja z razvojem OLED materialov za trg prikazovalnikov išče podjetja in raziskovalne ustanove iz področja materialov za trg OLED prikazovalnikov in (bio)farmacije za sodelovanje pri pripravi predloga in udeležbe v projektu razvoja OLED in OPV materialov ter testnih kompletov.

VRSTA SODELOVANJA: Sodelovanje na področju raziskav

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 14. 8. 2019

ŠIFRA: RDKR20181126001


 

Enterprise Europe Network podjetjem in raziskovalnim institucijam pomaga pri iskanju projektnih partnerjev v tujini. S tem namenom izvaja naslednje aktivnosti:

v borzi projektnih partnerstev objavlja tuje projektne predloge, ki iščejo partnerje za skupno pripravo in prijavo projekta na razpise programov EU,

nudi podporo pri iskanju tujih partnerjev za vašo projektno idejo.

V kolikor iščete projektne partnerje za skupno pripravo in prijavo projekta na razpise programov EU, prosimo izpolnite OBRAZEC za iskanje projektnih partnerjev.

 


Kontaktne osebe:

Sebastjan Rosa
 05 663 77 87
 sebastjan.rosa@upr.si
France Podobnik
 01 477 38 42
 france.podobnik@ijs.si

 

Petra Arzenšek
  01 58 98 156
 petra.arzensek@gzs.si
Jolanda Damiš
02 333 13 07
  jolanda.damis@mra.si

 

Close