Junij 2018

Junij 2018


PROJEKT: H2020-LC-SC3-EE-9-2018-2019

H2020-WebVRSTA SODELOVANJA: Inovativno financiranje naložb v energetsko učinkovitost:  Za projektno prijavo za razvoj novega orodja za ocenjevanje in financiranje energetsko učinkovitih projektov, se išče koordinator in banka

ŠIFRA: RDBG20180309001


PROJEKT: EUREKA

VRSTA SODELOVANJA: Korejsko podjetje išče partnerje za razvoj senzorskih sedežev za avtomobile

ŠIFRA: RDKR20171212001


PROJEKT: Eurostars 2

VRSTA SODELOVANJA: Korejsko podjetje išče R & R partnerje za razvoj interneta stvari (IoT)

ŠIFRA: RDKR20180302001


H2020-WebPROJEKT: H2020 CE-SFS-24-2019

VRSTA SODELOVANJA: Inovativna in atraktivna francoska metropola išče partnerje, ki so zainteresirani predvsem za trajnostno preskrbo s hrano za vzpostavitev novih mestnih prehranskih verig.


PROJEKT: H2020 SU-INFRA01-2018-2019-2020: ZAŠČITA INFRASTRUKTURE IN LJUDI V EVROPSKIH PAMETNIH MESTIH

PRIJAVITELJ: Grški upravljavec prenosnega omrežja (TSO)

PROGRAM: H2020, IA- Innovation action, H2020-2018-2020H2020-Web

RAZPIS: Podjetje išče druge družbe OPS v skladu s sporazumom o partnerstvu za raziskave, katerega namen je razviti poseben pristop, ki bo upošteval vse ključne dejavnike, potrebne za zagotovitev obstoječih ali prihodnjih, javnih ali zasebnih, povezanih in medsebojno odvisnih naprav in naprav za distribucijo električne energije in sistemov. Grški upravljavec prenosnega omrežja (TSO) išče druge partnerje OPS, ki se zanimajo predvsem za področje preprečevanja, odkrivanja, odziva in ublažitve kombiniranih fizičnih in kibernetskih groženj kritični infrastrukturi.

VRSTA SODELOVANJA: Sodelovanje pri razvoju.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 15. 7. 2018

ŠIFRA: RDGR20180508001


PROJEKT: H2020: LC-SC3-NZE-1-2018: Napredne tehnologije za zajemanje CO2

PRIJAVITELJ: MSP v Združenem kraljestvu in univerza v Združenem kraljestvu

PROGRAM: Horizon 2020, Societal Challenges, H2020-2018-2020H2020-Web

RAZPIS: Za komercialno uporabo CCS je potrebno znatno zmanjšanje energetske intenzivnosti procesa zajemanja CO2 za elektrarne ali druge energetsko intenzivne panoge in znatno zmanjšanje stroškov zajemanja. Potrebno je stalno prizadevanje za razvoj in predstavitev novih in naprednih tehnologij zajemanja, vključno z novimi materiali. Za sodelovanje iščejo raziskovalno institucijo ali industrijsko podjetje.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 31. 7. 2018

ŠIFRA: RDUK20180427001


PROJEKT: Gallium oxide based Oxytronics - PROXY

PRIJAVITELJ: Francoska univerza

PROGRAM: Horizon 2020H2020-Web

RAZPIS: LC-SC3-RES-1-2019-2020: Developing the next generation of renewable energy technologies

VRSTA SODELOVANJA: Francoska univerza bo delovala kot koordinator evropskega projekta, katerega cilj je razviti nove pristope za izdelavo električnih naprav. Prijavitelj išče dodatne projektne partnerje med industrijskimi partnerji in MSP-ji, ki se ukvarjajo s polprevodniško elektroniko / senzorji / proizvodnjo fotonapetostnih modulov (PV).

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 31. 8. 2018

ŠIFRA: RDFR20180219001


PROJEKT: H2020-SC1-BHC-10-2019: Inovacijska naročila: zaporedje naslednje generacije (NGS) za rutinsko diagnozo

PRIJAVITELJ: Španska javna bolnišnica

PROGRAM: Horizon 2020, Societal Challenges, H2020-2018-2020H2020-Web

RAZPIS: Španska javna bolnišnica išče partnerje za naslednjo generacijo zaporedij (NGS) za rutinsko diagnozo. Primerni partnerji so javni naročniki in strokovnjaki na področju NGS, genomike, etike in varstva podatkov na področju hematologije in onkologije, ki bi poskušali razviti sisteme s prilagojenimi medicinskimi rešitvami in povečati povpraševanje po inovacijah za zdravstvene sisteme.

VRSTA SODELOVANJA: Sodelovanje pri raziskavah razvoju

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 30. 9. 2018

ŠIFRA: RDES20180510001


 

Enterprise Europe Network podjetjem in raziskovalnim institucijam pomaga pri iskanju projektnih partnerjev v tujini. S tem namenom izvaja naslednje aktivnosti:

v borzi projektnih partnerstev objavlja tuje projektne predloge, ki iščejo partnerje za skupno pripravo in prijavo projekta na razpise programov EU,

nudi podporo pri iskanju tujih partnerjev za vašo projektno idejo.

V kolikor iščete projektne partnerje za skupno pripravo in prijavo projekta na razpise programov EU, prosimo izpolnite OBRAZEC za iskanje projektnih partnerjev.

 


Kontaktne osebe:

Sebastjan Rosa
 05 663 77 87
 sebastjan.rosa@upr.si
France Podobnik
 01 477 38 42
 france.podobnik@ijs.si

 

Petra Arzenšek
  01 58 98 156
 petra.arzensek@gzs.si
Jolanda Damiš
02 333 13 07
  jolanda.damis@mra.si

 

Close