Julij 2019

Julij 2019


PROJEKT: EUROSTARS: Iščejo se MSP-ji, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem ter so že vključeni v medicinsko področje EU in imajo strokovno znanje s področja mikrotehnologije, optoelektronike, brizganja plastike, analize podatkov in mobilnih aplikacij.


PROJEKT: COS-ENTRECOMP-2018-3-01: Regionalno institucionalno partnerstvo išče podobne evropske kolege za prijavo na omenjeni razpis, da se podpre oblikovanje skupne skupnosti za spodbujanje podjetniških veščin v skladu z okvirnim programom za razvoj podjetniških kompetenc. Iščejo druga podobna regionalna / nacionalna partnerstva, da bi razširili socialno-ekonomsko raznolikost in geografski obseg predloga.


PROJEKT: EUROSTARS: Špansko MSP išče partnerja, ki je specializiran za prepoznavanje glasu za razvoj izobraževalne platforme za otroke s telesnimi in duševnimi motnjami.


PROJEKT: Hierarchical I/O Planning, Placement, and Optimization for Systems 4.0” - HIPPOS 4.0

PRIJAVITELJ: Italijansko podjetje

PROGRAM: H2020

RAZPIS: FAST TRACK TO INNOVATION (FTI), H2020-EIC-FTI-2018-2020

VRSTA SODELOVANJA: Italijansko podjetje EDA (Electronic Design Automation), ki je v nastajanju, zagotavlja rešitve, ki omogočajo in pospešujejo 3D-oblikovanje elektronskih izdelkov. Podjetje išče 3 tehnološke partnerje, ki bodo sodelovali pri prijavi projekta FTI. Cilj projekta je prilagoditi in prikazati napredno tehnologijo načrtovanja I/O, ki skrajša čas načrtovanja, kar omogoča višjo stopnjo integracije 2.5D in 3D-IC za elektronske izdelke naslednje generacije na evropskih in ekstra evropskih trgih.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 31. 7. 2019

ŠIFRA: RDIT20190325001


PROJEKT: EUREKA/Eurostars2

PRIJAVITELJ: Korejski MSP

PROGRAM: EUREKA

RAZPIS: korejsko podjetje, ki se ukvarja z razvojem OLED materialov za trg prikazovalnikov išče podjetja in raziskovalne ustanove iz področja materialov za trg OLED prikazovalnikov in (bio)farmacije za sodelovanje pri pripravi predloga in udeležbe v projektu razvoja OLED in OPV materialov ter testnih kompletov.

VRSTA SODELOVANJA: Sodelovanje na področju raziskav

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 14. 8. 2019

ŠIFRA: RDKR20181126001


 

Enterprise Europe Network podjetjem in raziskovalnim institucijam pomaga pri iskanju projektnih partnerjev v tujini. S tem namenom izvaja naslednje aktivnosti:

v borzi projektnih partnerstev objavlja tuje projektne predloge, ki iščejo partnerje za skupno pripravo in prijavo projekta na razpise programov EU,

nudi podporo pri iskanju tujih partnerjev za vašo projektno idejo.

V kolikor iščete projektne partnerje za skupno pripravo in prijavo projekta na razpise programov EU, prosimo izpolnite OBRAZEC za iskanje projektnih partnerjev.

 


Kontaktne osebe:

Sebastjan Rosa
 05 663 77 87
 sebastjan.rosa@upr.si
France Podobnik
 01 477 38 42
 france.podobnik@ijs.si

 

Petra Arzenšek
  01 58 98 156
 petra.arzensek@gzs.si
Jolanda Damiš
02 333 13 07
  jolanda.damis@mra.si

 

Close