Julij 2018

Julij 2018


PROJEKT: SAFE - Dinamično preprečevanje kibernetskih napadov

PRIJAVITELJ: Dansko podjetje

PROGRAM: Horizon 2020

RAZPIS: H2020 SU-ICT-01-2018

VRSTA SODELOVANJA: Dansko podjetje, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo nano-satelitov išče partnerja za področje internetne infrastrukture (npr. fiber et.al.). Cilj projekta je razviti »okolje«, ki omogoča sprotno odkrivanje in dinamičen odziv na kibernetske napade na sodobne sisteme. Narejen bo prototip (veljaven za mednarodne standarde), ki se ga bo večkrat preizkusilo. Končni cilj je razviti prototip, ki bo uporabljen v vsej EU. Podjetje išče partnerja s sledečimi veščinami in strokovnim znanjem: upravljanje internetne infrastrukture (ne prek satelitov), sposobnost razvoja prototipa programske opreme v skladu z mednarodnimi standardi (skupaj z drugimi partnerji).

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 16. 7. 2018

ŠIFRA: SAFE


PROJEKT: Išče se koordinator med malimi in srednjimi podjetji s strokovnim znanjem na področju razvoja medicinskih/rehabilitacijskih oz. zabavnih naprav

PRIJAVITELJ: Švicarska univerza

PROGRAM: Eureka - Eurostars

RAZPIS: Eurostars

VRSTA SODELOVANJA: Cilj projektnega predloga EUROSTARS je razvoj naprav in aplikacij za ocenjevanje, spremljanje in spodbujanje motoričnih in kognitivnih sposobnosti pri otrocih in mladostnikih. Posebna pozornost bo namenjena otrokom z motnjami v nevrološkem razvoju. Švicarska univerza išče koordinatorja projekta iz vrst raziskovalno-razvojno usmerjenih MSP, ki že delujejo v segmentu rehabilitacijskih, medicinskih ali zabavnih pripomočkov in jih zanima razvoj novih rešitev za spodbujanje zdravega razvoja mladih. Naloge iskanega partnerja bodo večinoma na razvoju dobrega poslovnega modela s poudarkom na zahtevanih certifikacijskih in komercialnih potrebah.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 30. 7. 2018

ŠIFRA: RDCH20180705001


PROJEKT: H2020: LC-SC3-NZE-1-2018: Napredne tehnologije za zajemanje CO2

PRIJAVITELJ: MSP v Združenem kraljestvu in univerza v Združenem kraljestvu

PROGRAM: Horizon 2020, Societal Challenges, H2020-2018-2020H2020-Web

RAZPIS: Za komercialno uporabo CCS je potrebno znatno zmanjšanje energetske intenzivnosti procesa zajemanja CO2 za elektrarne ali druge energetsko intenzivne panoge in znatno zmanjšanje stroškov zajemanja. Potrebno je stalno prizadevanje za razvoj in predstavitev novih in naprednih tehnologij zajemanja, vključno z novimi materiali. Za sodelovanje iščejo raziskovalno institucijo ali industrijsko podjetje.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 31. 7. 2018

ŠIFRA: RDUK20180427001


PROJEKT: Korejsko podjetje išče razvojnega za razvoj toplotnega senzorja za mobilne naprave z uporabo mikro termopilne tehnologije

PRIJAVITELJ: Korejsko podjetje

PROGRAM: Eureka - Eurostars 2

RAZPIS: Eurostars 2

VRSTA SODELOVANJA: Korejsko podjetje, ki proizvaja MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) senzorje je razvilo visoko občutljivo mikro-termopilo, ki zaznava srednje/dolge infrardeče žarke med 2,5 in ~ 25um. Podjetje širi svojo tehnologijo za razvoj nizkocenovnih infrardečih senzorjev za mobilne telefone in išče razvojnega partnerja v Evropi med podjetji, ki se ukvarjajo z dizajnom integriranih polprevodniških vezij za skupni razvoj terminčnega senzorja v okviru raziskovalnega projektnega sodelovanja.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 3. 8. 2017

ŠIFRA: RDKR20180626001


PROJEKT: Gallium oxide based Oxytronics - PROXY

PRIJAVITELJ: Francoska univerza

PROGRAM: Horizon 2020H2020-Web

RAZPIS: LC-SC3-RES-1-2019-2020: Developing the next generation of renewable energy technologies

VRSTA SODELOVANJA: Francoska univerza bo delovala kot koordinator evropskega projekta, katerega cilj je razviti nove pristope za izdelavo električnih naprav. Prijavitelj išče dodatne projektne partnerje med industrijskimi partnerji in MSP-ji, ki se ukvarjajo s polprevodniško elektroniko / senzorji / proizvodnjo fotonapetostnih modulov (PV).

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 31. 8. 2018

ŠIFRA: RDFR20180219001


PROJEKT: Korejski raziskovalni inštitut išče partnerja za raziskave in razvoj tehnologije za med-avtomobilsko komunikacijo, vključno s šifriranjem sporočil in avtentikacijo za avtonomno vožnjo

PRIJAVITELJ: Korejsko podjetje

PROGRAM: EUREKA ali Eurostars2

RAZPIS: Eurostars 2

VRSTA SODELOVANJA: Korejski javni raziskovalni inštitut deluje na področju varnostnih IKT tehnologij, zlasti komunikacijskih tehnologij za varnost vozil. Inštitut je trenutno vključen v raziskave mednarodnega sodelovanja z britanskim avtomobilskim raziskovalnim centrom in korejskim IT podjetjem. Razvili so prototip, ki ima standardno združljivost s Severno Ameriko in Evropo. Kot nadaljevanje tega bi obstoječi konzorcij v okviru projektnega predloga želel razviti merilno opremo za komunikacijski sistem med vozili. Inštitut išče dodatnega partnerja iz vrst MSP ali raziskovalnih institucij za sodelovanje v projektu na varnostni tehnologiji V2X, vključno s svetovno standardizacijo in razvojem prototipov OBU za Evropo. Projekt bo zagotovil varno okolje za komunikacijske sisteme in sisteme za upravljanje prometa ter bo zagotavljal varno strojno platformo za avtomobilska okolja.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 31. 8. 2018

ŠIFRA: RDKR20180604001


PROJEKT: H2020-SC1-BHC-10-2019: Inovacijska naročila: zaporedje naslednje generacije (NGS) za rutinsko diagnozo

PRIJAVITELJ: Španska javna bolnišnica

PROGRAM: Horizon 2020, Societal Challenges, H2020-2018-2020H2020-Web

RAZPIS: Španska javna bolnišnica išče partnerje za naslednjo generacijo zaporedij (NGS) za rutinsko diagnozo. Primerni partnerji so javni naročniki in strokovnjaki na področju NGS, genomike, etike in varstva podatkov na področju hematologije in onkologije, ki bi poskušali razviti sisteme s prilagojenimi medicinskimi rešitvami in povečati povpraševanje po inovacijah za zdravstvene sisteme.

VRSTA SODELOVANJA: Sodelovanje pri raziskavah razvoju

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 30. 9. 2018

ŠIFRA: RDES20180510001


PROJEKT: Iščejo se podjetniški grozdi, ki bi se želeli pridružiti projektu COSME GO INTERNATIONAL v kozmetiki

PRIJAVITELJ: Francoski kozmetično-parfumerijski grozd

PROGRAM: COSME

RAZPIS: COS-CLUSTER 2017 (ESCP-4i European Strategic Cluster Partnership - going international)

VRSTA SODELOVANJA: Francoski kozmetično-parfumerijski grozd je vodilna organizacija v okviru evropskega strateškega partnerstva grozdov, ki ga že financira program COSME s ciljem podpiranja internacionalizacije in globalne konkurenčnosti evropskih malih in srednje velikih podjetij, v sektorju kozmetike in parfumerije. Skupina išče dodatne partnerje med grozdi, ki delujejo v kozmetiki in parfumeriji s ciljem, da bi povečali obstoječe projektno partnerstvo in postali aktiven član delovnih skupin. Naloga novih partnerjev bo sodelovati v delovnih skupinah in identificirati potrebe MSP za izboljšanje njihove internacionalizacije in prispevati k izdelavi strategije ter spodbujanju sodelovanja med grozdi, raziskovalnimi organizacijami, tehnološkimi centri in MSP.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 26. 12. 2018

ŠIFRA: RDFR20180516001


 

Enterprise Europe Network podjetjem in raziskovalnim institucijam pomaga pri iskanju projektnih partnerjev v tujini. S tem namenom izvaja naslednje aktivnosti:

v borzi projektnih partnerstev objavlja tuje projektne predloge, ki iščejo partnerje za skupno pripravo in prijavo projekta na razpise programov EU,

nudi podporo pri iskanju tujih partnerjev za vašo projektno idejo.

V kolikor iščete projektne partnerje za skupno pripravo in prijavo projekta na razpise programov EU, prosimo izpolnite OBRAZEC za iskanje projektnih partnerjev.

 


Kontaktne osebe:

Sebastjan Rosa
 05 663 77 87
 sebastjan.rosa@upr.si
France Podobnik
 01 477 38 42
 france.podobnik@ijs.si

 

Petra Arzenšek
  01 58 98 156
 petra.arzensek@gzs.si
Jolanda Damiš
02 333 13 07
  jolanda.damis@mra.si

 

Close