Januar 2019

Januar 2019


PROJEKT:  H2020 SFS-04-2019-2020: Integrirani zdravstveni pristopi in alternative uporabi pesticidov

PRIJAVITELJ: Armenska R&D organizacija

PROGRAM: Horizon 2020, Societal Challenges, H2020-2018-2020

RAZPIS: Armenska organizacija za raziskave in razvoj, dejavna na področju biotehnologije, ki sodeluje pri razvoju tehnologije za pridobivanje biološko aktivnih spojin išče partnerje, ki se ukvarjajo z mikrobiološkimi, biokemičnimi in ekološkimi raziskavami. Projekt predlaga raziskave na področju melaninogenih sevov Bacillus thuringiensis za pridobivanje bioinsekticidnih pripravkov in bakterijskih melaninov, ki so varni za okolje.

VRSTA SODELOVANJA: Sodelovanje pri raziskavah in razvoju

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 23. 1. 2019

ŠIFRA: RDAM20181210001


PROJEKT: H2020 - CE-SC5-04-2019: Gradnja pametnega vodnega gospodarstvo in družbe

PRIJAVITELJ: Makedonsko MSP

PROGRAM: Horizon 2020, Societal Challenges, H2020-2018-2020

RAZPIS: Makedonsko podjetje pripravlja predlog projekta v okviru teme delovnega programa: CE-SC5-04-2019: Izgradnja pametnega vodno gospodarstva in družbe. Namen projekta je v velikem obsegu prikazati inovativen krovni model vodnega načrtovanja in upravljanja na vseh področjih rabe (komunalni, industrijski, kmetijski, energetski sektor).

VRSTA SODELOVANJA: Sodelovanje pri raziskavah razvoju

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 1. 2. 2019

ŠIFRA: RDMK20181219002


PROJEKT: DT-ICT-11-2019 - Big Data Solutions for Energy H2020: Evropski partnerji za sestavo konzorcija

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 4. 2. 2019


PROJEKT: H2020- MSCA-RISE-2019: Izmenjava osebja za raziskave in inovacije na področju razvoja podvodnih arheoloških tehnologij

PRIJAVITELJ: italijanski univerzitetni laboratorij za kulturno dediščino

PROGRAM: Horizon 2020, Excellent Science, H2020-2018-2020

RAZPIS: Italijanski univerzitetni laboratorij za kulturno dediščino, skupaj z drugimi centri za raziskave in razvoj ter MSP iz Italije in Španije pripravlja predlog za razpis MSCA-RISE-2019 za delo na razvoju tehnologij in enostavnih rešitev za podvodna arheološka najdišča, ki jih je mogoče izpeljati s pametnimi, hi-tech prilagojenimi subaerialnimi rešitvami.

VRSTA SODELOVANJA: Sodelovanje pri raziskavah razvoju ter izmenjava osebja

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 28. 2. 2019

ŠIFRA: RDIT20181116001


 

Enterprise Europe Network podjetjem in raziskovalnim institucijam pomaga pri iskanju projektnih partnerjev v tujini. S tem namenom izvaja naslednje aktivnosti:

v borzi projektnih partnerstev objavlja tuje projektne predloge, ki iščejo partnerje za skupno pripravo in prijavo projekta na razpise programov EU,

nudi podporo pri iskanju tujih partnerjev za vašo projektno idejo.

V kolikor iščete projektne partnerje za skupno pripravo in prijavo projekta na razpise programov EU, prosimo izpolnite OBRAZEC za iskanje projektnih partnerjev.

 


Kontaktne osebe:

Sebastjan Rosa
 05 663 77 87
 sebastjan.rosa@upr.si
France Podobnik
 01 477 38 42
 france.podobnik@ijs.si

 

Petra Arzenšek
  01 58 98 156
 petra.arzensek@gzs.si
Jolanda Damiš
02 333 13 07
  jolanda.damis@mra.si

 

Close