Februar 2018

Februar 2018


PROJEKT: IBEROEKA - Iščemo partnerje za izvajanje testnih aktivnosti in validacijo interneta stvari (IoT) na področju digitalnega zdravja.


PROJEKT: [Eurostars2] A Korean company is seeking R&D partners for developing sensor-embedded seat for automobile.

PRIJAVITELJ: Podjetje iz Koreje

PROGRAM: Eureka

RAZPIS: Eurostars2

VRSTA SODELOVANJA: Korejsko MSP, specializirano za proizvodnjo avtomobilskih sedežev in sestavnih delov za avtomobile, pripravlja projektni predlog v okviru programa EUROSTARS2. Predlog projekta se nanaša na razvoj senzorskih sedežev za avtomobile za merjenje in analizo voznikovega fizičnega stanja. Podjetje ali inštitut s strokovnim znanjem in izkušnjami na področju senzorske tehnologije je dobrodošel, da se pridruži konzorciju.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 20. 2. 2018

ŠIFRA: RDKR20171212001


PROJEKT: [EUROSTARS2] Iskanje partnerjev za razvoj integrirane analitične platforme z uporabo block chaina v oblaku  za preprečevanje kibernetskih napadov in upravljanje groženj napravam IoT.

PRIJAVITELJ: Korejsko IT MSP, specializirano za ocenjevanje varnosti in varnostne rešitve v oblaku

PROGRAM: Eureka, Eurostars2

RAZPIS: Projekt R & D je namenjen nadaljnjemu razvoju in oblikovanju integrirane platforme za analizo, ki bi lahko preprečila in obvladala spletne napade, ter poskusila uporabiti blokovno verigo v oblaku. Za sodelovanje na področju raziskav in razvoja je dobrodošlo zanesljivo in tehnološko podjetje, univerza ali laboratorij za sisteme oblakov.

VRSTA SODELOVANJA: Sodelovanje pri raziskavah razvoju

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 20. 2. 2018

ŠIFRA: RDKR20171201001


PROJEKT: H2020 - NMBP-20-2018:  Digitalna platforma, ki bo povečala zmogljivost proizvajalcev in dobaviteljev varilne opreme EU, da bi zagotovila potrošni material najvišje kakovosti.

PRIJAVITELJ: Britansko podjetje aktivno na področju IKT

PROGRAM: Horizon 2020, Industrial Leadership, H2020-2018-2020

RAZPIS: Namen projekta je razviti digitalno platformo, ki bo povečala zmogljivost proizvajalcev in dobaviteljev varilne opreme EU, da bi zagotovila potrošni material najvišje kakovosti.

VRSTA SODELOVANJA: Sodelovanje pri razvoju

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 22. 2. 2018

ŠIFRA: RDUK20171212001


PROJEKT: Špansko podjetje, ki se ukvarja z upravljanjem in razvojem medicinskih pripomočkov za samonadzor uporabe zdravil, želi izvesti projekt Eurostars.

Iščejo partnerje - strokovnjake za razvoj zdravil, ki se uporabljajo za lajšanje/zdravljenje kroničnih bolečin, z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij z namenom, da bi bolnikom samodejnega odmerjanja ustreznih medikamentov  za olajšanje in samo-upravljanje kroničnih bolečin. Istočasno je cilj projekta tudi večji zdravniški nadzor uporabe zdravil za preprečevanje in odkrivanje morebitnih zlorab uporabe zdravil.  Špansko podjetje išče partnerja s področja raziskav, zdravljenja in upravljanja z zdravili za lajšanje bolezni (predvsem, vendar ne izključno bolnišnice, klinike). Predviden proračun projekta znaša 650.000,00 EUR.

PRIJAVITELJ: Špansko podjetje

PROGRAM: EUREKA

RAZPIS: Eurostars 2018

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: marec 2018

ŠIFRA: RDES20170720001


PROJEKT: Špansko podjetje pripravlja projekt Eurostars za razvoj, proizvodnjo in trženje novega generacijskega hidrogeneratorja z učinkovito in inovativno horizontalno reakcijsko turbino, ki lahko deluje v rekah z nizko in visoko hitrostjo. Turbina naj bi bila kompaktna, enostavna za namestitev in učinkovita.

Podjetje išče tehnološke partnerje za razvoj vodoravno simetričnih zaprtih generatorjev in kompleksnih geometrijskih kanalov. Partner mora biti sposoben razviti električne generatorje v skladu s tehničnimi specifikacijami in izdelavo kompleksnih linij geometrije. Predviden proračun projekta znaša 1.500.000,00 EUR.

PRIJAVITELJ: Špansko podjetje

PROGRAM: Eureka

RAZPIS: Eurostars-2 Programme (2014-2020)

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 1. 3. 2018

ŠIFRA: RDES20170803003


PROJEKT: H2020-SC1-TDH-08-2018: Izkoriščanje celotnega potenciala raziskave in-silico medicine za osebno diagnostiko in terapije v oblaku.

PRIJAVITELJ: Špansko MSP, specializirano za rešitve e-zdravja

PROGRAM: H2020, Societal Challenges, H2020-2018-2020

RAZPIS: Projekt R & D je namenjen nadaljnjemu razvoju in oblikovanju integrirane platforme za analizo, ki bi lahko preprečila in obvladala spletne napade, ter poskusila uporabiti blokovno verigo v oblaku. Za sodelovanje na področju raziskav in razvoja je dobrodošlo zanesljivo in tehnološko podjetje, univerza ali laboratorij za sisteme oblakov.

VRSTA SODELOVANJA: Sodelovanje pri razvoju

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 15. 3. 2018

ŠIFRA: RDES20171129001


PROJEKT: Horizon 2020 NMBP-15-2019 - Designing new methods and tools for production of an alternative for nickel compounds.

PRIJAVITELJ: Podjetje iz Velike Britanije

PROGRAM: H2020

RAZPIS: H2020 NMBP-15-2019

VRSTA SODELOVANJA: Univerza iz Velike Britanije si prizadeva oblikovati in razviti nov proizvodni postopek za novo surovino, kot nadomestek nikljevim spojinam, zaradi negativnih zdravstvenih, varnostnih in okoljskih posledic. Iščejo industrijskega partnerja na področju kemične predelave. Idealen bi bil partner specializiran za predelavo nikljevih spojin in z ustreznimi napravami.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 31. 3. 2018

ŠIFRA: RDUK20171207001


PROJEKT: In search for research institutions, NGOs and/or SMEs for H2020 Hubs of Entrepreneurship call.

PRIJAVITELJ: Podjetje iz Bosne in Hercegovine

PROGRAM: H2020

RAZPIS: H2020 SC5-20-2019

VRSTA SODELOVANJA: MSP iz Bosne in Hercegovine, specializirano za socialni in gospodarski razvoj, podnebne in okoljske dejavnosti, iščejo partnerje (MSP, nevladne organizacije, raziskovalne in razvojne institucije), za skupno prijavo na H2020. Glavni cilj projekta je krepitev inovativnosti in podjetništva na področju dediščine in kulture v zgodovinskih mestnih območjih in kulturnih krajinah. Iščejo partnerje s strokovnim znanjem na področju kulturnih / zgodovinskih inovacij, podjetništvu, podnebnih in okoljskih ukrepih.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 31. 3. 2018

ŠIFRA: RDBA20171108001


PROJEKT: Povpraševanje nemškega IT podjetja po uslužbencih javne uprave in IT podjetjih za dopolnitev tekočega projekta.

PRIJAVITELJ: Nemško IT podjetjeH2020-Web

PROGRAM: Horizon 2020

RAZPIS: SC6-co-creation-2016-2: Co-creation between public Administrations: once-only principle

VRSTA SODELOVANJA: sodelovanje v raziskovalnem projektu

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 23. 5. 2018

ŠIFRA: RDDE20170518001


 

Enterprise Europe Network podjetjem in raziskovalnim institucijam pomaga pri iskanju projektnih partnerjev v tujini. S tem namenom izvaja naslednje aktivnosti:

  • v borzi projektnih partnerstev objavlja tuje projektne predloge, ki iščejo partnerje za skupno pripravo in prijavo projekta na razpise programov EU,
  • nudi podporo pri iskanju tujih partnerjev za vašo projektno idejo.

V kolikor iščete projektne partnerje za skupno pripravo in prijavo projekta na razpise programov EU, prosimo izpolnite OBRAZEC za iskanje projektnih partnerjev.

 


Kontaktne osebe:

Sebastjan Rosa
 05 663 77 87
 sebastjan.rosa@upr.si
France Podobnik
 01 477 38 42
 france.podobnik@ijs.si

 

Petra Arzenšek
  01 58 98 156
 petra.arzensek@gzs.si
Jolanda Damiš
02 333 13 07
  jolanda.damis@mra.si

 

Close