December 2019

December 2019


PROJEKT: LC-EEB-04-2020: Construction research institute is looking for industrial partners with expertise on smart windows or adhesive technologies

PRIJAVITELJ: Španski institut

PROGRAM: H2020

RAZPIS: LC-EEB-04-2020 - Industrialisation of building envelope kits for the renovation market (IA)

VRSTA SODELOVANJA: Španski inštitut za raziskave na področju gradbeništva išče industrijske oblikovalce in / ali proizvajalce pametnih oken in razvijalce adhezivnih sredstev na področju gradbeništva za izdelavo projektnega predloga v okviru programa H2020.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 13. 12. 2019

ŠIFRA: RDES20191129001


VRSTA SODELOVANJA: Uspešno izvedenemu projektu Career-FIT bo nasledil nov CO-FUND program z naslovom Career-FIT PLUS, čigar namen je izboljšati usposabljanje in mobilnost izkušenih raziskovalcev z izvajanjem raziskovalnih, tržno usmerjenih projektov na Irskem, predvsem takih, ki se osredotočajo na območja v domeni tehnoloških centrov in tehnoloških parkov. Razpis je namenjen izkušenim raziskovalcem s ciljem spodbujanja projektov v sodelovanju z industrijo.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 19. 12. 2019

ŠIFRA: RDIE20191018001

Oddaja interesa


VRSTA SODELOVANJA: Avstrijsko MSP s strokovnim znanjem na področju Umetne Inteligence za zdravstveno varstvo, ki razpolaga s številnimi izkušnjami na področju raziskav in razvoja, išče novega partnerja za tekoči projekt v okviru programa EUREKA. Cilj projekta je zagotavljanje avtomatizacije, standardizacije in uporabe elektronskih zdravstvenih podatkov za njihovo anonimizirano uporabo na referenčni zaščiteni platformi. Partner bo zadolžen za šifriranje, zaščito in anonimizacijo podatkov.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 31. 12. 2019

ŠIFRA: RDAT20191029001

Oddaja interesa


VRSTA SODELOVANJA: Korejsko podjetje, specializirano za VR/AR rešitve, pripravlja projektni predlog v okviru programa Eurostars2. Cilj skupne raziskave je razvoj programske opreme, ki temelji na 3D tehnologiji - taki, ki je uporabna za konferenčne sisteme v korporacijah. S tem namenom podjetje išče partnerje, ki so specializirani oz. razpolagajo s tehnologijo za prepoznavanje glasu (govora) v realnem času, za pretvorbo besedila (STT: govor v besedilo) ali imajo na razpolago tehnologijo v oblaku, ki omogoča simultano prevajanje v različnih jezikih.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 1. 1. 2020

ŠIFRA: RDKR20191004001

Oddaja interesa


PROJEKT: EIC Pilot Fast Track To Innovation: Italian innovative start up in the healthcare sector seeks industrial and research partners to complete the consortium

PRIJAVITELJ: Italijansko podjetje

PROGRAM: H2020

RAZPIS: EIC Pilot Fast Track To Innovation

VRSTA SODELOVANJA: Mlado inovativno italijansko podjetje pripravlja predlog projekta v okviru razpisa Fast Track To Innovation. Podjetje razvija novo formulo dermatološke kreme za zdravljenje kožnih razjed, kot so diabetične razjede na stopalu, razjede na nogah in preležanine, ki vsebuje sestavine za regeneracijo tkiv, ki so prisotne v človeških trombocitih. Podjetje išče dva različna partnerja: podjetje za sodelovanje v okviru pogodbene proizvodnje in raziskovalno organizacijo za sklenitev sporazuma o raziskovalnem sodelovanju.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 10. 1. 2020

ŠIFRA: RDIT20191113001


VRSTA SODELOVANJA: Španski tehnološki center za obutev in plastične produkte išče partnerje, da bi oblikovali svetovalni/upravni odbor za projekt, ki ga želi prijaviti na programa Horizon 2020, »Fast Track to Innovation». Projekt bo razvijal nekemično rešitev za čiščenje tal, ki bo slonela na uporabi popolnoma biorazgradljivega pregradnega filma. K prijavi so vabljeni partnerji, kot so organizacije oz. zastopništva deležnikov v agroživilskem sektorju, na področju kmetijstva, snovalci regulativ, združenja potrošnikov in predstavniki civilne družbe.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 16. 2. 2020

ŠIFRA: RDES20191008001

Oddaja interesa


PROJEKT: EUREKA - Intelligent Enterprise Manager software: Looking for project partner to develop financial software

PRIJAVITELJ: Hrvaški podjetniški center

PROGRAM: Eureka

RAZPIS: Intelligent Enterprise Manager

VRSTA SODELOVANJA: Podjetniški center je prvi podjetniški center na Hrvaškem, ki združuje podjetništvo z inovativnimi tehnologijami v družbeno odgovornih in dobičkonosnih projektih. Inteligent Enterprise Manager je finančna programska oprema za preprosto poročanje, načrtovanje in analizo, ki prav tako pomaga pri odločanju na vseh ravneh podjetja. Iščejo MSP, ki jim bo pomagalo razviti prototip in ga preizkusiti v svoji državi.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 1. 3. 2020

ŠIFRA: RDHR20191125001


PROJEKT: An Austrian startup seeks a R&D Partner for the development of an AI based recommender system for a worldwide A to B business travel planner

PRIJAVITELJ: Avstrijsko podjetje

PROGRAM: H2020

RAZPIS: MSCA Individual Fellowship Society and Enterprise Panel

VRSTA SODELOVANJA: Nemško veliko podjetje na področju vozil za talni transport, povezanih storitev in rešitev za oskrbovalne verige išče doktoranda / izkušenega raziskovalca za skupni predlog v okviru razpisa MSCA Individual Fellowship Society and Enterprise Panel. Skupni projekt, ki ga je treba razviti bo na enem od naslednjih področij: kolaborativna robotika, avtonomna vozila, AI (umetna inteligenca).

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 14. 5. 2020

ŠIFRA: RDDE20191106001


PROJEKT: Development of energy audit services

PRIJAVITELJ: Korejsko podjetje

PROGRAM: EUREKA/EUROSTARS 2

VRSTA SODELOVANJA: Korejsko energetsko varčno podjetje z raznovrstno opremo je ponudnik storitev na področju energetske tehnologije. Ima razvito odlično tehnologijo in bogate izkušnje. Podjetje načrtuje uvedbo sistema energetske presoje v okviru projektov Eurostars2 in Eureka. Podjetje išče potencialne partnerje za skupno projektno raziskovalno sodelovanje na področju umetne inteligence in podatkov.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 15. 5. 2020

VEČ O PROJEKTU: RDKR20190723001


PROJEKT: Battery recycling technology

PRIJAVITELJ: Korejsko podjetje

PROGRAM: EUREKA/EUROSTARS 2

VRSTA SODELOVANJA: Korejsko MSP je od leta 1990, specializirano za proizvodnjo stikalnih omaric in avtomatskih kontrolnih plošč. Podjetje načrtuje prijavo projektnega predloga za izboljšanje baterij in rabo obnovljivih virov energije. Podjetje išče projektne partnerje za raziskovalno sodelovanje na področju baterij in obnovljivih virov energije s ciljem uporabe pri prenosu in distribucijskih sistemih električne energije.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 15. 5. 2020

VEČ O PROJEKTU: RDKR20190718001


PROJEKT: Development of coating materials and products for smart windows

PRIJAVITELJ: Korejsko podjetje

PROGRAM: EUREKA/EUROSTARS 2

VRSTA SODELOVANJA: Korejsko MSP išče partnerje za sodelovanje pri predlogu projekta Eurotars2. Cilj projekta je razvoj in izboljšanje tehnologije lepilnega premaza in prikaz industrijske tehnologije tiskanja na tem področju. Podjetje išče partnerje, povezane z energetsko učinkovitostjo pri gradnji.

ROK ZA IZRAZ INTERESA ZA SODELOVANJE: 15. 5. 2020

VEČ O PROJEKTU: RDKR20190708001


 

Enterprise Europe Network podjetjem in raziskovalnim institucijam pomaga pri iskanju projektnih partnerjev v tujini. S tem namenom izvaja naslednje aktivnosti:

v borzi projektnih partnerstev objavlja tuje projektne predloge, ki iščejo partnerje za skupno pripravo in prijavo projekta na razpise programov EU,

nudi podporo pri iskanju tujih partnerjev za vašo projektno idejo.

V kolikor iščete projektne partnerje za skupno pripravo in prijavo projekta na razpise programov EU, prosimo izpolnite OBRAZEC za iskanje projektnih partnerjev.

 


Kontaktne osebe:

Sebastjan Rosa
 05 663 77 87
 sebastjan.rosa@upr.si
France Podobnik
 01 477 38 42
 france.podobnik@ijs.si

 

Petra Arzenšek
  01 58 98 156
 petra.arzensek@gzs.si
Jolanda Damiš
02 333 13 07
  jolanda.damis@mra.si

 

Close