Aktualne novice

EEN Slovenija od sedaj tudi na Twitter omrežju

Enterprise Europe Network Slovenija je v Sloveniji na svetovnem spletu dostopen preko spletne strani in Facebook strani v slovenskem jeziku, ki ste ju uporabniki odlično sprejeli. V začetku letošnjega leta smo v slovenskem konzorciju Enterprise Europe Network pripravili novost, za katero ste nas uporabniki že ve ...

Spodbudne napovedi EEN za mala in srednje velika podjetja

Mala in srednje velika podjetja igrajo izjemno pomembno vlogo tako na evropskem kot svetovnem gospodarskem prizorišču, zaradi česar so tudi s strani institucij Evropske unije deležna različnih oblik podpore in storitev. Ena izmed njih je projektno organizirana poslovna mreža Enterprise Europe Network (EEN), ki ...

Odprti razpisi

  • Nacionalni

  • Evropski

10. 12. 2018

Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019)

ROK ZA PRIJAVO: Za pravočasne prijave se štejejo prijave, ki so izpolnjene, podpisane in žigosane ter prispejo v glavno pisarno agencije najkasneje v 45 dneh od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji. V primeru, da datum na spremnem pismu ni naveden, se upošteva datum, ki je naveden na recenziji. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijave.

Close